ÁSZF

ÁSZF, hatályos: 2021. október 14.

Vállalkozó kijelenti, hogy az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, illetőleg azokat beszerzi, amelyek érvényességéért maga felel a szolgáltatás biztosítása közben.

A megrendelt szolgáltatás a teljesítés előtt 5 nappal lemondható, ebben az esetben 10 % kezelési költség kerül levonásra, a fennmaradó részt visszautaljuk 8 napos határidőn belül. Késedelmes, határidőn túl, vagy a rendezvény adott napon való lemondása esetén a megrendelő a szolgáltatás díjának 100%-át köteles kifizetni.

A vállalkozó gondoskodik arról, hogy a területre vonatkozó rendészeti, egészségügyi és munkavédelmi szabályokat betartsa. Vállalkozó a saját kivitelezésében készülő pavilont, csak az előzetesen egyeztetett módon építheti meg, amennyiben az felállításra kerül. Az építés és a bontás során esetlegesen keletkezett hulladék eltávolításáról a megrendelő köteles gondoskodni.

Felhívjuk figyelmét, hogy zárttéren az intézmény hozzájárulása szükséges a vattacukorgép üzemeléséhez Tűzvédelmi- és Tűzbiztonsági szempontok alapján, kivéve, ha elektromos géppel üzemelünk! 2/2002 (I.23 ) BM rendelet. A vállalkozó biztosít minden szükséges kelléket, alapanyagot a megfelelő mennyiségű vattacukor és/vagy popcorn készítés céljára, személyzettel együtt, helyben fogyasztására. Host/Hostesekről a megrendelőnek kell gondoskodnia. A kiszolgáló személyzet csak elkészíti és kiadja az adagokat. Igénybe veheti szabadtéri, mint beltéri rendezvényre egyaránt. Gépeink megfelelnek az EU és a magyar élelmiszer higiéniai követelményeknek, megfelelő hatósági dokumentumokkal rendelkeznek. A gépek árammal és PB gázpalackal működnek.

Vattacukor több színben és ízben készül, legjobb minőségű alapanyagot használatával. Összetevők: cukor, mesterséges aromák FCF E133, AC 129, eritrozin E127, tartrazin, E102. Egy adag vattacukor legalább 25-30 gramm és kb.100-115 kalóriát tartalmaz. A popcorn vajas-sós ízesítésű. Összetevők: pattogatni való kukorica, pálmaolaj-napraforgó olaj 50-50 %, étkezési só, sütésálló vajaroma, színezék béta-karotin, mesterséges színezék és ízfokozók.

A Szolgáltatási csomagokhoz minden esetben időkeret tartozik, amelyet a szolgáltatás kezdési idejétől számítunk. Tovább maradás esetén minden megkezdett óra 2.500.- Ft. A csomagban foglalt mennyiség elfogyása esetén, a helyszínen további adagok vásárolhatók 700 Ft/adag áron, melyek a helyszínen fizetendők, számla ellenében.

A biztonságos és folyamatos üzemeléshez minden órában 10 percig szüneteltetjük a szolgáltatást a géppark pihentetéséhez és tisztításához. Szabadtéri rendezvény esetén amennyiben a rendezvény alatt fordult az időjárás szélsőségesre, a használat szüneteltetése után 30 percre is szélsőséges az időjárás úgy véglegesen a vállalkozó beszüntetheti a szolgáltatást és ez nem terhelhető a vállalkozóra. Amennyiben az időjárás 30 perc után engedi a megrendelő döntése alapján folytatjuk a szolgáltatást. Szabadtéri rendezvényen országos rossz idő esetén, a helyszínen új időpont választásra van lehetőség.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, különösen a következő jogszabályok vonatkoznak (vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók): • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) • az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet • az Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet. • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, illetve a vállalkozó és Vevő között létrejövő szerződésekre a magyar jogot kell alkalmazni, így a magyar joghatóságok eljárásai alá tartoznak felek. A Vállalkozónak nincs a 2008. évi XLVII törvény szerinti magartártási kódexe.

ÁSZF hatálya, a vállalkozó és a megrendelő között létrejövő Szerződés megrendelő: Az a felhasználó természetes személy, aki (a Honlapon regisztrál és/vagy) a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel, vásárol. Jelen ÁSZF 2021. október 14. napjától hatályos, annak visszavonásáig a Vállalkozó weblapján https://mmprodukcio.hu valamint aldomainjein létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a vállalkozó – a vonatkozó jogszabályi keretek között – jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítások a honlapon történt megjelenéstől érvényesek. A weboldal látogatója, amennyiben belép a weboldalra akár regisztrált akár nem regisztrált megrendelője a ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések és az ÁSZF nyelve a magyar, és ezek nem minősülnek írásbeli szerződésnek (kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre), valamint utólag nem hozzáférhetők (nem kerülnek iktatásra a vállalkozó által).

A létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a megrendelőt és a vállalkozót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre az a vállalkozót és a megrendelőt egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A megrendelő a vállalkozó által üzemeltetett internetes felületen a a www.mmprodukcio.hu weboldalon virtuális módon, kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A „virtuális bevásárlás” folyamata magában foglalja a honlapon megjelenített böngészést, a termékek kiválasztását, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, a fizetést, a megrendelés leadását, valamint a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.

Természetesen ezen távollévők között megkötött szerződések érvényesek lesznek hiszen az európai uniós és a magyar jogszabályok is érvényesnek tekintik az online úton megkötött szerződéseket, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén. Megvásárolható termékek köre A honlapon megjelenített termékcsoportok alatt feltüntetett termékek a következőképpen rendelhetők, illetve vásárolhatók meg: • online módon.

A termékek mellett megjelenített árak bruttó árak és forintban értendők, ÁFA mentesek. Amennyiben a megrendelő a weboldalon kitöltött űrlap minden elemét és megadott adatot, információt helyesnek talál – az „MEGRENDELÉS ELKÜLDE” gombra kattintva tudja beküldeni a Vállalkozó részére. Ezen gomb lenyomásával Megrendelő tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után!

A vásárlás összegét Banki átutalással ( 8 nap) egyenlítheti ki. Díjfizetés hiánya miatt a 8 nap leteltével a rendelés érvénytelen és törlésre kerül!

Vállalkozó az „MEGRENDELÉS ELKÜLDE” gomb megnyomása után közvetlenül automata rendszeren keresztül pár percen belül e-mail útján visszaigazolja az Ön rendelését. A megrendelés az Ön által tett ajánlatnak vállalkozó által történő elfogadásával jön létre. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelő megrendelését a weboldalon keresztül eljuttatja vállalkozóhoz. A megrendelés akkor lép életbe, ha a vállalkozó e-mail-ben visszaigazolja azt a megrendelés elküldését követően legkésőbb 48 órán belül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a vállalkozóhoz, illetve a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A vállalkozó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg rendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telített, illetve pl. beállítások miatt nem tud üzenetet fogadni. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a vállalkozó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a vállalkozó azonnal tájékoztatja a megrendelőt az új adatokról, információkról. A megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a rendelési szándékát, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Egyéb rendelkezések a vállalkozó kötelezettségei teljesítéséhez jogosult igénybe venni közreműködőt, melynek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

Az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltaknak, ha bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben a vállalkozó a jelen dokumentum alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a vállalkozó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Panaszkezelés rendje, szabályai PANASZÁVAL, ÉSZREVÉTELÉVEL AZ ALÁBBI FELÜGYELETI SZERVEKHEZ FORDULHAT: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47. Postacím: 1365 Budapest, pf.: 270 Telefon: 06 1 329 70 17, Fax: 06 1 236 3956 Email: fogyved.pestmegye@pmkh.hu Monor város jegyzője: Jegyző: dr. Urbán Hajnalka Telefon: 06 29 612 310, Fax: 06 29 612 311 Email: titkarsag@monor.hu

Amennyiben vevő szóbeli panasszal él eladó felé: A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálnia eladónak, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadni, 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb -30 napon belül – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan alább írtak szerint köteles eljárni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 1. a) a vevő neve, lakcíme, 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 3. c) a vevő panaszának részletes leírása, a vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a vevő aláírása, 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Amennyiben vevő írásbeli panaszt tesz: Az írásbeli panaszt eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett Eladó válaszában foglaltakkal, akkor a Vevő jogosult arra, hogy panaszával az alábbi területileg illetékes Békéltető Testülethez forduljon: A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a vevő kérelmére indul.

Az eljárás megindítása esetén a Polgári Törvénykönyv elévülés nyugvására vonatkozó rendelkezései irányadó A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szól (fogyasztói online vitarendezési irányelv), mely uniós szintű online vitarendezési platform (OVR, ill: ADR/ODR: Alternative and Online Dispute Resolution) létrehozását írta elő, amely 2016. február 15-étől érhető el. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr Az online vitarendezési platformot az Európai Unió azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére, mivel vonatkozó vitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Magyarországon 2015. szeptember 11-től a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló jogviták elbírálására. Ennek megfelelően, ha a felek magyar fórumban állapodnak meg, akkor minden esetben a Budapesti Békéltető Testület lesz az illetékes. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a felek egy másik EU tagállam fórumában állapodjanak meg, ebben az esetben ezen ország fóruma járjon el az ügyben. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) látja el az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait is egyben, mely alapján az eljárással kapcsolatos kérdésekben segíti a feleket.

Attól, hogy egy fogyasztó részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez. Választhatja rögtön a peres utat is, amelyet a bírósághoz benyújtott keresetlevéllel tud megindítani. Kérés esetén ezekről a lehetőségekről az online vitarendezési kapcsolattartó pontok tájékoztatják a fogyasztót. Szerzői jogok Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos www.mmprodukcio.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.mmprodukcio.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. Bármilyen – fentebb említett és részletezett – tartalmat átvenni csak Vállalkozó írásos hozzájárulással lehet s ez esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással szabad. A mmprodukcio.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Eladó írásos hozzájárulásával lehetséges. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Vállalkozót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 10.000 Ft, illetve mondatonként bruttó 15.000 Ft.